Инвалидни рампи

Инвалидни рампи предназначени да помогнат на хора със специални нужди, комфортно и безопасно да влезнат в превозното средство, докато седят в инвалидна количка.

Инвалидни рампи предназначени да помогнат на хора със специални нужди, комфортно и безопасно да влезнат в превозното средство, докато седят в инвалидна количка.