Казанче (резервоар) за хидравлично масло

Условие за работата на падащия борд е изправната хидравлика, а нейната функционалност зависи от наличието на достатъчно хидравлично масло. Понякога, при удар или натиск върху хидравличния агрегат, се чупи казанчето (резервоарът) за маслото. То може и да се стопи – при прегряване на електродвигателя. Повредата на резервоара води до изтичане на маслото и блокиране на работата на цялата хидравлична система. 
 
Ние доставяме казанчета за хидравлично масло от всички разновидности и гарантираме за качеството им. Подменяме ги максимално експедитивно, за да ви спестим главоболия и затруднения при товарене и разтоварване. Потърсете сервиза на „Хегер“ при повреда на резервоара за хидравлично масло на вашия борд