Ремонт на електродвигатели

Електродвигателите са основен и много уязвим възел в хидравличния борд. Най-честите повреди са износване на електропрофилните четки и разбиване на лагерите. И в двата случая падащият борд на вашето превозно средство остава неизползваем. Бързината на ремонта зависи от бързината, с която ще намерите подходящи четки или лагери за смяна. 

В сервиза на „Хегер“ поддържаме голямо разнообразие от модели и размери електропрофилни четки и наличности от лагери. 

Ремонтираме всяко друго дефектиране на електродвигателя на хидравличния борд. А когато той изгори поради претоварване или преустройване, ще го подменим с наличен или ще осигурим доставка в разумни срокове. Разполагаме и с шалтери за 12V и 24V. Потърсете ни!

Електродвигателите са основен и много уязвим възел в хидравличния борд. Най-честите повреди са износване на електропрофилните четки и разбиване на лагерите. И в двата случая падащият борд на вашето превозно средство остава неизползваем. Бързината на ремонта зависи от бързината, с която ще намерите подходящи четки или лагери за смяна. 

В сервиза на „Хегер“ поддържаме голямо разнообразие от модели и размери електропрофилни четки и наличности от лагери. 

Ремонтираме всяко друго дефектиране на електродвигателя на хидравличния борд. А когато той изгори поради претоварване или преустройване, ще го подменим с наличен или ще осигурим доставка в разумни срокове. Разполагаме и с шалтери за 12V и 24V. Потърсете ни!