Ремонт на хидравлични цилиндри

Често в сервиза идват клиенти с оплаквания за теч на хидравлично масло от хидравличните цилиндри. Той обикновено се дължи на износване на уплътненията в цилиндрите. „Хегер“ извършва доставка на оригинални или алтернативни уплътнения и смяната им. 

Течът може да е предизвикан и от корозирал прът или тръба на цилиндъра, които трябва да се подменят. Обичайни аварии са още изкривяването и чупенето на прътите. Ние ще доставим или изработим увредените детайли в уточнения с вас срок. 

При повреда доставяме и подменяме също и маншоните, предназначени да пазят прътите от нараняване. Потърсете ни при възникнали допълнителни въпроси!