Сервиз на хидравлични вентили (клапани)

Хидравличните вентили са сред основните компоненти на падащите бордове. Безупречната им работа осигурява безопасността и надеждността на борда. Функцията им е да разпределят потока на хидравличното масло в системата за правилната работа на хидравликата. 

Износването или повредата на хидравличния вентил на цилиндъра е причина за самоволно отваряне на платформата или за неочаквано падане на борда на земята. Това може да е опасно за работещите около него, да причини злополуки, да затрудни работата. 

„Хегер“ може да ви помогне! Сервизът ни разполага с всички видове хидравлични вентили от различни типове, размери и схеми на работа. Обадете ни се на телефон +359878598811/+359876787275.