Смяна на износени оси и лагерни втулки.

Осите и лагерните втулки са подложени на големи силови натоварвания от постоянното въртеливо движение, което извършват, и от тежестта на товарите. В  процеса на работа те се износват и се появяват луфтове при движението им. 

Задължително е при проява на дефекта осите и лагерните втулки да се сменят максимално бързо. В противен случай се стига до доста по-сериозни увреждания. Леглата на втулките се износват и деформират до овална форма, може да се стигне до счупване на оста. 

Сервизът за падащи бордове „Хегер“ предлага доставка на оригинални или изработка на нови оси и втулки и смяната им. Потърсете ни при нужда!